Jsme schopni zajistit likvidaci černých skládek a bioodpadu. Pracujeme s důrazem na třídění odpadu,bezpečnost práce a hygienické normy.